Hole Jaktlag

Holelaget jagar älg inom Malungs Västra Viltvårdsområde. Jaktmarkerna ligger norr om väg E45 från Malung och västerut till Skördrisån.


Älgjakten 2023

Uppdatering 2023-10-20

Efterjakt
Fortsatt jakt sker enligt följande:

Kalvjakt 21-22/ 10 samling Gipsjön kl. 08:00

Kalvjakt 28-29/10 Samling Gipsjön kl. 08:00

3-5/11 Samling Gipsjön kl. 08:00 Har vi möjlighet att skjuta 2 stora (1 tjur + 1 ko) förutsatt att vi får en kalv till.

OBS! Man kan inte räkna med att få något kött innan alla har fått sin ordinarie del. 12 st ska fortfarande ha sin del (fick inget i Oktober).