Välkommen till Hole jaktlags hemsida

Holelaget jagar älg inom Malungs Västra viltvårdsområde. Jaktmarkerna ligger norr om väg E45 från Malung och
västerut till Skördrisån.

Älgjakten 2020 - Uppdatering 2/3

Passröjning och förberedelse
Här nedan kommer information om passröjning och annat inför jakten 2020. Kontakta din gruppchef för mer information.

Grupp 1
Byråsen-Håberget
Extra koll på och ev. flytt till Idbäcks rå G 31-G34. I övrigt allmän översyn.

Grupp 2
Anundberget
Extra koll på 198-187. I övrigt allmän översyn

Grupp 3
Brändberget
Bron över Röstbäcken, syd-väst Busvalltjärn är dålig. Renovera den. A 25 och A 26 R är igenväxta. (Förslag, ta bort A 26 R och flytta A 25). B 14 och B 15 om dessa ska ev. flyttas. (Idbäck har röjt sina pass i närheten, ev, blir vi hjälpta att flytta våra till deras). I övrigt allmän översyn.

Grupp 4
Furuberget
Västra hållarmen görs helt om efter uppgörelse med Idbäck, vi får disponera marken till Björvalldalsvägen. Per O och Hans Ove är behjälpliga med detta. F13 B och F14 på Petsjövägen tas bort. Kolla idbäcks pass söder om Rået, från Svenkestugan upp till Vändplan vid Hindershöjden, om även vi kan använda dessa. I övrigt allmän översyn.

Hundgruppen
Hålia
Extra koll D6-D10. D 21 bricka saknas, Finns två D 30 på kartan, södra heter D 29 A. E10 - E8A. I övrigt allmän översyn.

Gruppindelning
För att jämna ut antalet i grupperna flyttas Mats Niss-Jonsson, Hans-Olof Lundberg och Gadd Johan från Beppo gruppen till AW gruppen. David och Emil Knuts från Beppo gruppen till Johan Ivarsson gruppen.

Jakttorn
Johan Kyhlberg har lovat skänka virke till jakttorn, får vi till det, så kallar vi lämpligt antal att tillverka torn.

Kylrum
Vi kollar vidare och utreder om detta.


Bild på jaktlaget:


Bilden är förminskad, för full storlek tryck här


Copyright Hole 2018 - skapad av André Flykt - Administreras av Johan Ivarsson